Πρόγραμμα εκπομπών radio zografou

ΔΕΥΤΕΡΑ 8-10μμ:

“Ανθρώπινες κουβέντες βγαλμένες από την ψυχή” με την Αγορία

Η Αγορία στο Ράδιο Ζωγράφου
Η Αγορία στο Ράδιο Ζωγράφου

ΤΡΙΤΗ 6-8μμ:

“Να γέννουμε όλοι μαζί μια παρέα” με το Τζιμη

Τζίμης στο Ράδιο Ζωγράφου
Τζίμης στο Ράδιο Ζωγράφου

ΤΡΙΤΗ 8-10μμ:

“Μουσικό Ψηφιδωτό” με το Χρήστο

Χρήστος στο radio zografou
Χρήστος στο radio zografou

ΤΕΤΑΡΤΗ 7-9μμ:

“ΖΩΓΡΑΦίζουμε” με τη Δημητρα και το Νίκο

Δήμητρα και Νίκςο στο radio zografou
Δήμητρα και Νίκος στο radio zografou

ΠΕΜΠΤΗ 5-8μμ:

“Η Γοητεία της αμφισβήτησης” με το Τζιμη

τζίμης καβακόπουλος στο Ράδιο Ζωγράφου
τζίμης καβακόπουλος στο Ράδιο Ζωγράφου

ΠΕΜΠΤΗ 8-10μμ:

“Μουσικές Ραδιουργίες” με την Έλενα και το Σάκη

Έλενα και Σάκης στο radio zografou
Έλενα και Σάκης στο radio zografou

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7-9μμ:

“Αναγνώσεις … μετα λόγου γνώσεως” με το Λάμπρο

Ο Λάμπρος στο Ράδιο Ζωγράφου
Ο Λάμπρος στο Ράδιο Ζωγράφου