Περικοπές συντάξεων

0
875
περικοπές συντάξεων
περικοπές συντάξεων

Στην περιοχή του Ζωγράφου υπάρχει πολύ μεγάλο πλήθος των συνταξιούχων. Για την ακρίβεια το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού είναι μεγαλύτερης ηλικίας και ανήκει στους συνταξιούχους. Για το λόγο αυτό αποφασίσαμε στο ράδιο Ζωγράφου να γράψουμε ένα άρθρο που αφορά τις μειώσεις και τις περικοπές συντάξεων. Οι μεγαλύτερες περικοπές συντάξεων έγιναν στην αρχή της τρέχουσας χρονιάς Δηλαδή στην αρχή του 2018. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε κάποια παραδείγματα που αφορούν τις περικοπές συντάξεων 2018. Εξετάζουμε παραδείγματα που αφορούν περικοπές συντάξεων ΙΚΑ, περικοπές συντάξεων δημοσίου, μειώσεις συντάξεων ΤΕΒΕ αλλά και γενικότερα όπως περικοπές συντάξεων ετε.

Περικοπές συντάξεων ΙΚΑ

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που αφορά τις μειώσεις συντάξεων είναι οι περικοπές συντάξεων ΙΚΑ. Ας πάρουμε για παράδειγμα ένα συνταξιούχο ποιος έχει ηλικία 60 χρόνων. Ας υποθέσουμε τώρα ότι ο συνταξιούχος έχει 40 χρόνια ασφάλισης. Την προηγούμενη χρονιά δηλαδή το 2017 η σύνταξη του ανερχόταν στα 1.037 ευρώ. Με τις μειώσεις συντάξεων που έγιναν στην αρχή του 2018 η νέα σύνταξη φτάνει μόλις τα 968 ευρώ. Αυτή η μείωση των 70 ευρώ περίπου δεν είναι η μικρότερη μειωαη στις συντάξεις. Αν πάρουμε Για παράδειγμα έναν άλλο συνταξιούχο του ΙΚΑ ο οποίος να έχει και αυτός ηλικία 60 χρόνων αλλά τα έτη ασφάλισης να είναι 35 τότε η διαφορά στη μείωση της σύνταξης είναι μεγαλύτερη. Πριν από τις μειώσεις συντάξεων του 2018 ο συγκεκριμένος συνταξιούχος έπαιρνε 1.344 ευρώ. Μετά τις περικοπές συντάξεων που έγιναν την 1η Ιανουαρίου του 2018 ο συγκεκριμένος συνταξιούχος παίρνει μόλις 1.127 ευρώ. Δηλαδή η μείωση της σύνταξης υπερβαίνει Τα 200 ευρώ. Για την επιβεβαίωση της ορθότητας των ποσών στις μειώσεις συντάξεων χρησιμοποιήσαμε πίνακες μειώσεις συντάξεων από το tempo 24 news.

Περικοπές συντάξεων δημοσίου

Οι μειώσεις των συντάξεων του Δημοσίου είναι επίσης αρκετά μεγάλες. Μετά από την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους υπήρξαν μεγάλες περικοπές συντάξεων δημοσίου. Ας πάρουμε για παράδειγμα ένα συνταξιούχο το δημόσιο με 35 έτη υπηρεσίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Την προηγούμενη χρονιά ο συγκεκριμένος συνταξιούχος λαμβάνει σύνταξη ύψους χιλίων διακοσίων οκτω ευρώ. Μετά τις περικοπές συντάξεων το 2018 είναι το σύνταξη ανέρχεται μόλις στα 890 ευρώ. Δηλαδή η μείωση της σύνταξης είναι μεγαλύτερη από 300 ευρώ. Μία τόσο μεγάλη μείωση συντάξεων φέρνει ανατροπή στη ζωή των συνταξιούχων. Παρατηρώντας τους πίνακες με τις περικοπές συντάξεων βλέπουμε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η σύνταξη τόσο μεγαλύτερο είναι και το πόσο περικοπής των συντάξεων. Αν πάρουμε Για παράδειγμα έναν άλλο συνταξιούχο και αυτόν πανεπιστημιακής εκπαίδευσης αλλά με 25 έτη υπηρεσίας στο δημόσιο τότε η σύνταξη του την προηγούμενη χρονιά ανερχόταν στα 888 ευρώ. Όταν όμως έγιναν οι περικοπές συντάξεων του Δημοσίου το νέο ποσό σύνταξης έπεσε στα 654 ευρώ.

Περικοπές συντάξεων ΤΕΒΕ

Ας δούμε τώρα τι γίνεται και με τις περικοπές συντάξεων άλλων ταμείων όπως για παράδειγμα είναι οι συντάξεις του ΤΕΒΕ. Εάν ένας συνταξιούχος είχε 25 έτη ασφάλισης τότε το 2017 έπαιρνε σύνταξη ύψους 990 ευρώ. Πλέον μετά τη μείωση και τις περικοπές των συντάξεων που έγιναν στην αρχή του 2018 η σύνταξη του συγκεκριμένου συνταξιούχου θα πέσει μόλις τα 570 ευρώ. Ένας συνταξιούχος με 25 έτη ασφάλισης Στα ταμεία ΤΑΕ και ΤΣΑ έπαιρνε λιγότερα χρήματα και Συνεπώς η μείωση του ποσού που προέκυψε από τις περικοπές συντάξεων είναι μικρότερο. Για παράδειγμα εάν ο συνταξιούχος έχει ασφάλιση στο ταμείο του ΤΑΕ τότε η σύνταξη του το 2017 ήτανε 572 ευρώ και πέφτει στα 570 ευρώ. Παρομοίως ένας συνταξιούχος οποίος ήταν ασφαλισμένος στο ΤΣΑ έπαιρνε πριν από την περικοπή των συντάξεων 590 ευρώ. Μετά τις περικοπές των συντάξεων που έγιναν στις αρχές του 2018 η σύνταξη αυτή πέφτει στα 570 ευρώ. Το συμπέρασμα είναι το στάδιο τελευταία ταμεία Επειδή οι συντάξεις ήταν ούτως ή άλλως νεκρές οι περικοπές είναι αμελητέες. Αντίθετα στο ταμείο του ΤΕΒΕ το οποίο έχει υψηλότερες συντάξεις οι περικοπές συντάξεων είναι πολύ μεγάλες.

Περικοπές στις νέες συντάξεις

Περικοπές Επίσης υφίστανται οι συντάξεις όσων υπεβαλλαν αίτηση από 13 Μαΐου του 2016 και μετά. Ένα τυπικό παράδειγμα το οποίο μας δείχνει τις μειώσεις των συντάξεων είναι ένας δημόσιος υπάλληλος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με 33 έτη υπηρεσίας. Ο μισθός του υπαλλήλου αυτού ανερχόταν στα 1.739 ευρώ ενώ η σύνταξη που θα πάρει φτάνει μόλις τα 862 ευρώ. Παραμένοντας πάλι στις περικοπές συντάξεων δημοσίου ένας υπάλληλος πάλι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης αλλά με 35 χρόνια αυτή τη φορά ο οποίος θα υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης μετά από τις 13 Μαΐου του 2016 λαμβάνει μισθό ύψους 1783 ευρώ. Η σύνταξη αυτού του υπαλλήλου θα φτάσει τα 928 ευρώ.

Περικοπές συντάξεων

Τα ποσά των συντάξεων μετά από τις μειώσεις που έγιναν οι που γίνονται μέσα στο 2018 είναι πάρα πολύ μικρά. Σε πολλές συζητήσεις έχουμε ακούσεις να αναφέρονται οι περικοπές συντάξεων χηρείας, περικοπές συντάξεων ικα αλλά και οι περικοπές συντάξεων εφκα. Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε και πολύ για θέματα που αφορούν περικοπές συντάξεων δημοσίου, εοππυ, νατ, ετε. Οι περικοπές είναι μεγάλες. Αποτελούν καθημερινό θέμα συζήτησης μεταξύ των συνταξιούχων. Η περιοχή μας, ο Δήμος Ζωγράφου δηλαδή, έχει πάρα πολλους συνταξιούχους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο γράψαμε Αυτό το άρθρο για την ενημέρωση των συνταξιούχων πάνω στις περικοπές συντάξεων. Επίσης κάνουμε μία αναζήτηση στο internet και βρήκαμε ένα πάρα πολύ καλό γραφείο το οποίο αναλαμβάνει υποθέσεις που αφορούν μειώσεις συντάξεων περικοπές συντάξεων καθώς και κάθε μορφής νομική κάλυψη του συνταξιούχου απέναντι σε αυτά τα μέτρα περικοπών. Αναλαμβάνει περικοπές συντάξεων προσφυγές και περικοπές συντάξεων αγωγές ομαδικές. Μπορείτε να τους εμπιστευθείτε για να κάνετε περικοπές συντάξεων προσφυγές ομαδικές. Επίσης θα λάβετε χρήσιμες συμβουλές και οδηγίες για αναδρομικά επιστροφή ικα και αναδρομικά επιστροφή εφκα. Όπως επίσης αναδρομικά επιτσροφή, δημοσίου, εοππυ, νατ, ετε και τσαυ. Μπορείτε να πατήσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο για να μάθετε πώς θα διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας και πώς θα προστατευτείτε από τις περικοπές συντάξεων.

Τα τηλέφωνα του δικηγορικού γραφείου είναι: 210 3848258 – 210 3847368

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ